Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-07-2018
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RNs 158/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 19-07-2018
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RNs 170/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 19-07-2018
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 334/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 19-07-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1527/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 19-07-2018
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 337/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 19-07-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 282/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 19-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 103/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Krzemiński
Data: 19-07-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1588/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 19-07-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1570/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 19-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 141/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Krzemiński