Rodzina 500+

Kasa sądowa

Kasa Sądu Rejonowego w Żarach

Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary

I piętro pokój 109, 
tel. 068 36 35 318

Godziny urzędowania:
w poniedziałki 
10:00 - 11:30 i 12:45 -17:45
od wtorku do piątku
7:15 - 11:30 i 12:45 - 14:45

Opłaty sądowe można uiścić w kasie Sądu w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.

 

Procedura zakupu e-znaku w kasie Sądu:

Opłatę za e-znak uiszcza się w kasie Sądu w formie wpłaty gotówkowej lub kartą płatniczą. Klient zakupujący znak otrzymuje e-znak wydrukowany na papierze samoprzylepnym (możliwy jest też wydruk na zwykłym papierze). Na wniosek klienta - pracownik Sądu wydaje mu potwierdzenie wykonania zlecenia.

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków. Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu. Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru, to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

E-znaki są możliwe do nabycia również na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/