Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 16-07-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nkd 37/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 16-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 334/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 16-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 512/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 16-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 106/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 16-07-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:20
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 331/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 16-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 129/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 16-07-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 349/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 16-07-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 111/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 16-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 453/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 16-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 43/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska