Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RNs 214/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 22-10-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 545/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 22-10-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 537/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:10
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RNs 240/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 514/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 22-10-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1101/15
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 431/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 432/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 553/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 22-10-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 150/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko