Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-06-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 33/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 21-06-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 455/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 21-06-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 105/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 21-06-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2155/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Kołodziej
Data: 21-06-2018
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 277/17
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 21-06-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 66/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Oliwa
Data: 21-06-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 885/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 21-06-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1078/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 21-06-2018
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 237/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 21-06-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 693/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł