Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 644/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 12-12-2019
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
odwołana
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1133/19
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko
Data: 12-12-2019
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 68/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 12-12-2019
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1177/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 12-12-2019
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 948/19
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko
Data: 12-12-2019
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1256/16
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Kołodziej
Data: 12-12-2019
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 213/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 12-12-2019
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2316/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 12-12-2019
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 401/19
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Nawrot
Data: 12-12-2019
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 910/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł