Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

Lista sędziów i asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Żarach

I Wydział Cywilny

 1.   SSR Kołodziej Agnieszka– przewodniczący Wydziału
 2.   SSR Dyzert Włodzimierz
 3.   AS  Oleszek Piotr
 4.   SSR Pintal Arkadiusz
 5.   SSR Sudnik Wojciech
 6.   SSR Tomasz Szafraniec

II Wydział Karny

 1. SSR Tecław Anna – przewodniczący Wydziału
 2. SSR Bogusławska Monika
 3. SSR Hołówko Szymon
 4. SSR Krzemiński Grzegorz 
 5. SSR Matysiak Robert - delegowany do Sądu Okregowego w Zielonej Górze na podstawie art.77§1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r.  (Dz.U. 2018, poz. 23 t.j.) Szczygieł Dariusz – Kierownik Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego, Wiceprezes Sądu
 6. SSR Miszczuk-Rzeźniczak Małgorzata
 7. SSR Wyszyńska-Gillet Agnieszka
 8. SSR Szczygieł Dariusz - Kierownik Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. SSR Nawrot  Joanna– przewodniczący Wydziału i Prezes Sądu
 2. SSR Budźko Ewelina
 3. SSR Chmal Mariusz
 4. SSR Miszczuk-Rzeźniczak Małgorzata 

 IV Wydział Pracy

 1. SSR Pintal Arkadiusz – przewodniczący Wydziału

 V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. referendarz sądowy Anna Piotrowska – przewodniczący Wydziału

 

Lista Referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Żarach

I Wydział Cywilny

 1.  Dubec Norbert
 2.  Sadulski Szymon

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1.   Piotrowska Anna - Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych
 2.   Paszkowska Aleksandra
 3.   Szymańska Kamila
 4.   Wesoła-Maryniak Joanna
Liczba wyświetleń: 25777
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-01