Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

Lista Sędziów Sądu Rejonowego w Żarach

I Wydział Cywilny

 1. Kołodziej Agnieszka– przewodniczący Wydziału
 2. Dyzert Włodzimierz
 3. Sudnik Wojciech
 4. Pintal Arkadiusz

II Wydział Karny

 1. Tecław Anna – przewodniczący Wydziału
 2. Bogusławska Monika
 3. Hołówko Szymon
 4. Krzemiński Grzegorz 
 5. Matysiak Robert - delegowany do Sądu Okregowego w Zielonej Górze na podstawie art.77§1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r.  (Dz.U. 2018, poz. 23 t.j.) Szczygieł Dariusz – Kierownik Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego, Wiceprezes Sądu
 6. Wyszyńska-Gillet Agnieszka
 7.  Dariusz Szczygieł - Kierownik Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego
 8.  Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Nawrot  Joanna– przewodniczący Wydziału i Prezes Sądu
 2. Budźko Ewelina
 3. Chmal Mariusz
 4.   Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak

 IV Wydział Pracy

 1. Pintal Arkadiusz – przewodniczący Wydziału

 V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Anna Piotrowska – przewodniczący Wydziału

 

Lista Referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Żarach

I Wydział Cywilny

 1. Szymon Sadulski

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Piotrowska Anna - Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych
 2. Joanna Wesoła
 3. Agnieszka Tatyrata- Rożek
Liczba wyświetleń: 21854
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22