Rodzina 500+

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234), uprzejmie informujemy, iż w tutejszym sądzie z każdego Wydziału, z Biura Podawczego, z Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej zostały wyznaczone osoby, posługujące się PJM w stopniu podstawowym, do kontaktu z osobami niedosłyszącymi i głuchoniemymi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy chęć skorzystania z usługi należy zgłosić co najmniej 3 dni przed przybyciem do Sądu.

Ponadto środkami wspierającymi komunikowanie się jest poczta elektroniczna oraz przesyłanie faksów.

 

Poniżej zamieszczamy listę osób wraz adresami poczty elektronicznej i numerami na które można przesyłać faksy:

Wydział I Cywilny Kierownik Sekretariatu Agnieszka Gawron, a.gawron@zary.sr.gov.pl, fax: (68) 419 83 26

Wydział III Rodzinny i Nieletnich – starszy sekretarz sądowy Henryka Twardochleb, h.twardochleb@zary.sr.gov.pl,
fax: (68)419 83 29

Wydział V Ksiąg Wieczystych – referendarz sądowy Anna Piotrowska, a.piotrowska@zary.sr.gov.pl, fax: (68) 419 83 31

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych kurator specjalista Renata Lepko, r.lepko@zary.sr.gov.pl, fax: (68) 419 83 23

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych – kurator specjalista Piotr Glock, p.glock@zary.sr.gov.pl, fax: (68) 419 83 24