Rodzina 500+

INFORMACJE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI

SĄDU REJONOWEGO W ŻARACH

 

 

Sąd Rejonowy w Żarach jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości na obszarze swojej właściwości. Jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z Budżetu Państwa. Instancją odwoławczą od orzeczeń Sądu Rejonowego w Żarach jest Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

 

Sąd Rejonowy w Żarach rozpoznaje sprawy z zakresu:

- prawa cywilnego – I Wydział Cywilny,

- prawa karnego – II Wydział Karny, · prawa rodzinnego i opiekuńczego

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich, · prawa pracy

- IV Wydział Pracy · prowadzenia ksiąg wieczystych

- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegółowa właściwość rzeczowa poszczególnych Wydziałów została opisana w zakładce: Struktura organizacyjna/Wydziały.

 

Obszar właściwości miejscowej tego Sądu obejmuje:

- miasto Żary

- miasto Łęknica

- gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary