Rodzina 500+

Komornicy

 

WYKAZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH 

przy Sądzie Rejonowym w Żarach  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach 

Sławomir Dobosz 

Kancelaria Komornicza w Żarach 

Ul. Wrocławska 2  68-200 Żary 

Tel./Fax 68 475 35 54 

Konto bankowe:

Nr 98 1020 5460 0000 5702 0103 6888 

Godziny otwarcia kancelarii: 

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Godziny przyjęć komornika:

poniedziałek w godz. 12:00 - 15:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek
-   od 1.09.2017r. ZASTĘPCA  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach

SŁAWOMIR   DOBOSZ

Kancelaria Komornicza w Żarach

ul. Rynek 9-8 (I piętro)  68-200 Żary

tel.: 68-363-18-00    fax: 68-363-18-01

e-mail: zary1@komornik.pl
http: www.zary1.komornik.pl

Komornik sądowy Sławomir Dobosz 
Asesor komorniczy mgr Marcin Klocek

Konto bankowe:
BZ WBK SA I O/ Żary  nr 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00
Godziny przyjęć komornika :
wtorek w godz. 10:00 - 14:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza w Żarach

ul. Wrocławska 14/1 68-200 Żary

tel.: 68-374-96-79  fax.: 68-374-96-79

e-mail: zary2@komornik.pl
http: www.zary2.komornik.pl

Asesor komorniczy Gerrard Majorczyk

Asesor komorniczy: mgr Magdalen Balon

Konto bankowe:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ w Żarach
nr 45 1020 5460 0000 5102 0005 9212

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Godziny przyjęć komornika:

wtorek w godz. 12:00 - 15:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Grzegorz Świtalski

Kancelaria Komornicza w Żarach

ul. Bohaterów Getta 11

68-200 Żary

Tel. 888 612 817

e- mail: zary.switalski@komornik.pl

Komornik Sądowy: mgr Grzegorz Świtalski

Konto bankowe:
nr 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Godziny przyjęć komornika:

wtorek w godz. 10:00 - 13:00

 

Liczba wyświetleń: 46031
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-15