Rodzina 500+

PREZES

Prezes Sądu Rejonowego w Żarach

SSR Mariusz Chmal

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żarach

SSR Robert Matysiak


Sekretariat
Dane kontaktowe:
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
pok. 327, piętro III
tel. (068) 36-35-329
fax: (+48)  68-41-98-321
e-mail: prezes@zary.sr.gov.pl


Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.


Prezes Sądu Rejonowego w Żarach przyjmuje interesantów w każdą środę od godziny 10.00 do godziny 12.00.

Na spotkanie z Prezesem zainteresowane strony umawiają się za pośrednictwem sekretariatu tel. (068) 36-35-329.

 

 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:
1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 USP,

b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.