Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
11.07.2023

Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości - LUX ES SILICO

Zamiarem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych jest, by strona stała się źródłem rzetelnej wiedzy isprawdzonych informacji dotyczących rozwoju usług sądowych w oparciu o systemy teleinformatyczne, w szczególności zaś o możliwym i planowanym zastosowaniu sztucznej inteligencji w sądach powszechnych. W założeniu obejmować to będzie zamieszczanie m.in. odesłań do artykułów w tej tematyce, w szczególności naukowych, a także publikację szczególnie istotnych artykułów ztego zakresu, jak również opracowań autorstwa pracowników tutejszego departamentu albo powstałych na jego zamówienie.

 

 
02.01.2023

Zarządzenie nr 1/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu doręczania pism za pośrednictwem portalu informacyjnego

Zarządzenie nr 1/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu doręczania pism za pośrednictwem portalu informacyjnego

 
15.11.2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONT NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Informujemy, że Sąd Rejonpwy w Żarach  nigdy nie utworzył i nie posiada własnego konta na żadnym z portali społecznościowych.
Jedyną rzeczywistą stroną sądu jest niniejsza strona.
Konta opatrzone nazwą „Sądu Rejonowego w Żarach” istniejące na portalach społecznościowych nie zawierają informacji pochodzących od Sądu Rejonowego w Żarach

 
19.06.2020

kwartalnik naukowy "Nieruchomości@"

kwartalnik naukowy "Nieruchomości@"

 
17.03.2020

DOKUMENTY dot Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz KSIĄG WIECZYSTYCH

DOKUMENTY dot Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz KSIĄG WIECZYSTYCH

 
27.12.2017

Zarządzenie w sprawie utworzenie Biura Obsługi Interesanta.

W załączeniu do pobrania stosowne zarządzenie Prezesa Sądu.