Rodzina 500+

CENTRALNA BAZA DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

 

 

Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych realizowany jest po przez

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

 

Adres strony internetowej Portalu: http://ekw.ms.gov.pl

Liczba wyświetleń: 27663
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-25