Rodzina 500+

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary

rodzinny@zary.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Mariusz Chmal

Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Helena Paluch

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Ewelina Kaczmarek

 

pokój 229, II piętro,

tel. 68 363 53 60
fax 68 41 98 329

Sekretariaty Wydziału:

pokój 229, II piętro
tel. 68 363 53 58
tel. 68 363 53 59

Godziny urzędowania:

w poniedziałki
7:00-18:00 

od wtorku do piątku 
7:00-15:00

Godziny  przyjmowania  interesantów:

w poniedziałki
7:30 - 17:30

od wtorku do piątku
7:30 - 14:30 

Zadania i zakres działania:

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.