Rodzina 500+

ANKIETA

PDF Pobierz ankietę

ANKIETA OCENY OBSŁUGI INTERESANTÓW
SĄDU REJONOWEGO W ŻARACH

W związku z dążeniem do doskonalenia jakości obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Żarach, zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyrażone w ankiecie opinie będą dla nas bardzo cenne, ponieważ posłużą wyłącznie ewentualnym zmianom organizacyjnym w celu stałego wzrostu jakości usług świadczonych przez Sąd.

1. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez Sąd Rejonowy w Żarach? *

2. Komórka organizacyjna lub osoba, przez którą był/a Pan(i) ostatnio obsługiwany/a: *
3. Na ile jest Pan (i) zadowolony (a) z następujących kwestii związanych z obsługą w Sądzie Rejonowym w Żarach: *

(proszę wstawić "x" przy dowolnie wybranej ilości czynników oraz ocenić na jakim poziomie są realizowane w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę maksymalną, zaś 1 minimalną)

a) czytelne oznakowanie wewnątrz Sądu:

b) szybka i sprawna obsługa:

c) możliwość uzyskania telefonicznej informacji na temat etapu, na jakim znajduje się sprawa:

d) staranności pracowników:

e) uprzejmość i kultura osobista pracowników:

f) poziom wiedzy pracowników umożliwiający udzielenie wyczerpującej odpowiedzi:

g) zapewnienie właściwego dostępu do potrzebnych formularzy i druków:

h) czytelność wzorów druków oraz jasność i zrozumiałość udzielanych instrukcji do ich wypełnienia:

4. Czy zdarzyło się, że został (a) Pan/ Pani błędnie poinformowany/a przez pracownika Sądu? *

5. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogłyby wpłynąć na polepszenie jakość obsługi w Sądzie?

6. Inne uwagi (Państwa oczekiwania i propozycje):

* wymagane

Wysłanie wypełnionej ankiety oznacza zgodę na zapisanie adresu IP urządzenia