Rodzina 500+

ROK 2023


Pliki do pobrania:

 1. I półrocze 2023 sprawozdanie w sprawach cywilny [2.26 MB]
 2. I półrocze 2023 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [1.60 MB]
 3. I półrocze 2023 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [2.41 MB]
 4. I półrocze 2023 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [670.97 KB]
 5. I półrocze 2023 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [2.13 MB]
 6. I półrocze 2023 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [495.90 KB]
 7. I półrocze 2023 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [1.34 MB]
 8. I półrocze 2023 sprawozdanie z czynności komornika (Gerard Majorczyk) [606.33 KB]
 9. I półrocze 2023 sprawozdanie z czynności komornika (Grzegorz Świtalski) [604.71 KB]
 10. I półrocze 2023 sprawozdanie z czynności komornika (Michał Kupny) [605.76 KB]
 11. I półrocze 2023 sprawozdanie z czynności komornika (Sławomir Dobosz) [604.87 KB]
 12. I półrocze 2023 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [709.42 KB]
 13. sprawozdanie roczne w sprawach cywilnych [268.60 KB]
 14. sprawozdanie_roczne_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej.docx [86.77 KB]
 15. sprawozdanie_roczne_Komornika_Sadowego_Gerard_Majorczyk.docx [101.70 KB]
 16. sprawozdanie_roczne_Komornika_Sadowego_MIchal_Kupny.docx [101.41 KB]
 17. sprawozdanie_roczne_Komornika_Sadowego_Gerard_Majorczyk_za_komornika_Grzegorza_Switalskiego.docx [100.84 KB]
 18. sprawozdanie_roczne_Komornika_Sadowego_Slawomira_Dobosz.docx [101.12 KB]
 19. sprawozdanie_roczne_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.docx [190.94 KB]
 20. sprawozdanie_roczne_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej.docx [230.03 KB]
 21. sprawozdanie_roczne_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia.docx [56.32 KB]
 22. sprawozdanie_roczne_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciowosci_rzeczowej_.docx [92.38 KB]
 23. sprawozdanie_roczne_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych.docx [231.27 KB]
 24. sprawozdanieroczne_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich.docx [276.79 KB]
 25. sptrawozadanie_roczne_w_sprawach_dotyczacych_ksiag_wieczystych.docx [71.26 KB]