Rodzina 500+

Informacje dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 

 

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Żarach informuje o możliwości składania przez dyrektorów  placówek oświatowych tj. przedszkoli (grupa sześciolatków)  i szkół powiatu żarskiego wniosków o umożliwienie odwiedzenia i zwiedzania budynku Sądu,  stosownie do możliwości udziału w symulacji rozprawy sądowej przygotowanej przez samych uczniów. Jest także możliwość spotkań z sędziami i kuratorami sądowymi w czasie zajęć w szkole i przedszkolu.

 Celem jest promocja wiedzy prawnej i przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Podczas spotkań, zarówno w budynku Sądu Rejonowego w Żarach jak i w szkołach (przedszkolach)  dzieci i młodzież będą mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami z różnych dziedzin prawa i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Podczas spotkań  w sądzie dzieci i młodzież otrzymają możliwość:

  • odwiedzenia budynku Sądu Rejonowego w Żarach;
  • spotkania z sędziami orzekającymi w sądzie i kuratorami sądowymi, którzy zapoznają  dzieci i młodzież z zagadnieniami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (np. źródła prawa, organy wymiaru sprawiedliwości, prawa i obowiązki obywatela, przedmiot osądzanych spraw, najważniejsze zasady prowadzenia postępowania sądowego, poszczególne role uczestników rozprawy), odpowiedzą na pytania z zakresu prawa, przybliżą codzienną pracę sądu;

Zgłoszenie winno być skierowane w formie mailowej i zawierać następujące informacje:

  • określenie celu:  wycieczka do Sądu (zwiedzanie budynku, udział w symulacji rozprawy sądowej); zajęcia w szkole/przedszkolu z udziałem sędziego/kuratora zawodowego,
  • określenie daty: wycieczki, zajęć w szkole/przedszkolu
  • określenie liczby i wieku uczestników wycieczki;
  • podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły/przedszkola 

 

O  zaproszeniu danej klasy/grupy przedszkolnej  do sądu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeśli dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli (grupy sześciolatków) mają chęć na takie spotkania i wizyty w sądzie, prosimy o kontakt o kontakt mailowy:

przedszkola:

- sędzia Katarzyna Kojtych –katarzyna.kojtych@zary.sr.gov.pl

 

szkoły podstawowe:

- kurator sądowy Marlena Rabiega -  marlena.rabiega@zary.sr.gov.pl

szkoły ponadpodstawowe:

- kurator sądowy Małgorzata Wąsińska malgorzata.wasinska@zary.sr.gov.pl

- kurator sądowy Stanisław Kuźmiak stanislaw.kuzmiak@zary.sr.gov.pl