Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE od 1 lipca 2018

 
29.01.2020

I Ns 641/19 Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Bartłomieju Janikowskim

I Ns 641/19 Ogłoszenie o wydaniu postanowienia  o sporządzeniu  spisu inwentarza po zmarłym Bartłomieju Janikowskim

Biultetyn Informacji Publicznych
27.01.2020
Biultetyn Informacji Publicznych

zarządzenie z dnia 15 styczynia 2020r. w sprawie III Nsm 609/19

zarządzenie z dnia 15 styczynia 2020r. w sprawie III Nsm 609/19

Biultetyn Informacji Publicznych
27.01.2020
Biultetyn Informacji Publicznych

zarządzenie z dnia 21 styczynia 2020r. w sprawie III Nsm 339/19

zarządzenie z dnia 21 styczynia 2020r. w sprawie III Nsm 339/19

 
21.01.2020

I Ns 599/19 - Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku

I Ns 599/19 - Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku

 
21.01.2020

I Ns 533/19 Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Tadueszu Giemza

I Ns 533/19 Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Tadueszu Giemza

 
09.01.2020

Doręczenie Mariuszowi Nowakowi odpisu postanowienia z dnia 19-12-2019r. w sprawie I C 2076/18

Doręczenie Mariuszowi Nowakowi odpisu postanowienia z dnia 19-12-2019r. w sprawie I C 2076/18