Rodzina 500+

V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Żarach
ul.  Spokojna 20
68-200 Żary

kw@zary.sr.gov.pl 

Przewodniczący Wydziału:
Referendarz sądowy Anna Piotrowska

Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Julianna Kuczak

pokój 18,parter

tel. 068 36 35 350, fax 68 419 83 31

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Krzysztof Zduński

pokój 18,parter

tel. 068 36 35 352, fax 68 419 83 31

 

Biuro Podawcze

pokój 18, parter

telefon 068 363 53 51

Sekretariat Wydziału:

pokój 18, parter

telefon 068 363 53 52

Godziny urzędowania:

w poniedziałki
7:00-18:00
 

od wtorku do piątku 
7:00-15:00

Godziny przyjmowania interesantów:

 w poniedziałki
 7:30 - 17:30

 od wtorku do piątku
 7:30 - 14:30  

Opłaty w sprawach wieczystoksięgowych można uiszczać:

na konto: Narodowy Bank Polski Oddział w Zielonej Górze

numer  konta: 25 1010 1704 0058 8722 3100 0000

Zadania i zakres działania:

Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz spraw wieczystoksiegowych z obszaru miasta Łęknica i Żary,
gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary.