Rodzina 500+

Oddział Finansowy

Oddział Finansowy

Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary

Główny Księgowy

Barbara Galas 

Godziny urzędowania: 

od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00 

Kasa Sądu Rejonowego w Żarach (I piętro)

parter pokój 109, 

tel. 068 36 35 318
 
Godziny otwarcia kasy:
w poniedziałki 
10.00 - 11.30 i 12.45 - 17.45

od wtorku do piątku 
7.15 - 11.30 i 12.45 - 14.45
 

W kasie sądu należy dokonywać wszelkich opłat sądowych gotówką, kartą płatniczą lub zakupić znaki opłaty sądowej dotyczące spraw załatwianych w Sądzie Rejonowym.

Zadania i zakres działania oddziału finansowego:

  1. opracowanie projektu budżetu sądu,
  2. wykonywanie budżetu sądu
  3. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
  4. prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego.