Rodzina 500+

Kontakt z sądami niemieckimi

W Sądzie Rejonowym w Żarach osobą wyznaczoną do kontaktów z sądami niemieckimi jest:

 

Sąd

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Adres mailowy

Telefon kontaktowy

Znajomość języka obcego

Sąd Rejonowy   w Żarach

Joanna Nawrot

 

Sędzia  Sądu Rejonowego

j.nawrot@zary.sr.gov.pl

+48683747059

j.niemiecki