Rodzina 500+

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Powiatem Żarskim prowadzi nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie