Rodzina 500+

Oddział Adminstracyjny

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Żarach 
ul. Spokojna 20
68-200 Żary

pokój 301 - 302

Kierownik Oddziału Administracyjnego 
Anna Zawiślak

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego:

Izabela Wolak

Godziny urzędowania: 

 od poniedziałku do piątku
 7:00 - 15:00 

 Do zakresu działania oddziału należy w szczególności:

1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;

2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego,

3. sprawy kuratorów społecznych,

4. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,

5. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,

6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,

7. prowadzenie biura podawczego,

8. nadzór nad archiwum zakładowym,

9. prowadzenie sekretariatu prezesa i dyrektora sądu,

10. prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,

11. sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,

12. administrowanie nieruchomościami sądu,

13. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,

14. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,

15. realizowanie zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw..