Rodzina 500+

ROK 2022


Pliki do pobrania:

 1. I półrocze 2022 sprawozdanie w sprawach cywilnych [2.24 MB]
 2. I półrocze 2022 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [2.11 MB]
 3. I półrocze 2022 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [670.17 KB]
 4. I półrocze 2022 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [1.32 MB]
 5. I półrocze 2023 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [564.21 KB]
 6. I półrocze 2022 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [393.96 KB]
 7. I półrocze 2022 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [1.58 MB]
 8. I półrocze 2022 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [697.11 KB]
 9. I półrocze 2023 sprawozdanie z czynności komornika (Gerard Majorczyk) [595.97 KB]
 10. I półrocze 2022 sprawozdanie z czynności komornika (Grzegorz Świtalski) [594.50 KB]
 11. I półrocze 2022 sprawozdanie z czynności komornika (Michał Kupny) [596.07 KB]
 12. I półrocze 2022 sprawozdanie z czynności komornika (Sławomir Dobosz) [594.53 KB]
 13. I półrocze 2022 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [1.32 MB]
 14. Sprawozdanie roczne 2022 w sprawach rodzinnych i nieletnich [1.60 MB]
 15. Sprawozdanie roczne 2022 z czynności komornika (Grzegorz Świtalski) [594.43 KB]
 16. Sprawozdanie roczne 2022 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [565.17 KB]
 17. Sprawozdanie roczne 2022 w sprawach cywilnych [2.25 MB]
 18. Sprawozdanie roczne 2022 w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [394.25 KB]
 19. Sprawozdanie roczne 2022 z czynności komornika (Gerard Majorczyk) [596.20 KB]
 20. Sprawozdanie roczne 2022 z czynności komornika (Gerard Majorczyk) [596.20 KB]
 21. Sprawozdanie roczne 2022 z czynności komornika (Sławomir Dobosz) [594.86 KB]
 22. Sprawozdanie roczne 2022 z działalności kuratorskiej służby sądowej [697.67 KB]
 23. Sprawozdanie roczne 2022 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [670.62 KB]
 24. sprawozdanie roczne 2022 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [2.12 MB]
 25. Sprawozdanie roczne 20222 z czynności komornika (Michał Kupny) [595.99 KB]
 26. sprawozdanie roczne 2022 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej [2.38 MB]