Rodzina 500+

PODSTAWA PRAWNA

PODSTAWA PRAWNA

Sąd Rejonowy w  Żarach jest sądem powszechnym, utworzonym na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 maja 1975 r. (Dz.U.1975.18.99).  

Funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014, poz. 1407) i obejmuje obszarem właściwości:

  • miasta Łęknica i Żary,
  • gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2018, poz. 23);
  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów  powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.);
  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 69);
  4. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS  Nr 5, poz. 22 z późn, zm.).