Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 

UWAGA!!!

W związku z działaniami związanymi 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

 Sąd Rejonowy w Żarach informuje

iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa  Sądu Rejonowego w Żarach nr 15/2020 oraz Zarządzeniem Prezesa  Sądu Rejonowego w Żarach nr 21/2020 od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. i dalej od dnia  01 kwietnia 2020r.  do 30 kwietnia 2020 r. odwołane zostały wszystkie  wyznaczone w tym okresie rozprawy.

 

Odwołanie spraw nie obejmuje terminów publikacji orzeczeń w tym okresie oraz spraw pilnych o jakich mowa w §2 pkt. 5 a), b), d), j) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) tj.:

  1. spraw w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. spraw, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
  4. spraw z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. spraw związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

 

*******************************************************************************

 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt

Czynne  w godzinach  urzędowania Sądu

PONIEDZIAŁEK  7:30 - 12.00  i 12:15 -14.30

oraz  w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy

10:15 - 14:00 i 14:15 -17:30

WTOREK – PIĄTEK  7:30 - 12.00 i 12:15 - 14.30.

 

Telefon 68 363 53 42

Fax  68 419 83 33

 

 

*******************************************************************************

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENIESIENIA SĄDU DO NOWEJ SIEDZIBY

Od dnia 24 października 2016 roku sąd funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Spokojnej 20.

W związku z tym zmieniła się numeracja telefonów niektórych komórek organizacyjnych
(Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych, Zespoły Kuartorskie).
Prosimy zapoznać się z nową numeracją.

Za wszelkie utrudnienia związane z przeprowadzką przepraszamy.

 

*******************************************************************************

 

SĄD REJONOWY W ŻARACH

ul. Spokojna 20, 68 - 200 Żary

tel.: (+48) 68-36-35-342
fax: (+48) 68-41-98-321

e-mail: sekretariat@zary.sr.gov.pl

NIP 928-16-80-119

 

Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:

  • w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Prezes Sądu

SSR Joanna Nawrot

 


Wiceprezes Sądu

SSR Dariusz Szczygieł

 


Dyrektor Sądu

Sabina Dragon