Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:40
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 807/15
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 625/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 08-12-2017
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:55
przerwa
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1000/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1372/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 2136/11
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko
Data: 08-12-2017
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 416/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
odroczona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 600/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 492/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:30
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 817/15
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:45
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1023/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet