Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 598/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 24-01-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 75/17
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 24-01-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RNs 340/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 24-01-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 78/17
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 24-01-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1363/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 24-01-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1236/16
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Bogusławska
Data: 24-01-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 658/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 24-01-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1223/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Tecław
Data: 24-01-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 72/17
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 24-01-2018
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1343/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet