Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-07-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1288/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 20-07-2018
Sala: 119, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 167/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Pintal
Data: 20-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 681/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:55
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 683/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-07-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 183/18
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 20-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1395/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-07-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:10
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 386/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 20-07-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 808/18
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 20-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1396/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-07-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 21/18
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert