Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-07-2018
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:55
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 712/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 17-07-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 23/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Kołodziej
Data: 17-07-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 546/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Kołodziej
Data: 17-07-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 818/18
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 17-07-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 301/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 17-07-2018
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 145/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 17-07-2018
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 551/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 17-07-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1507/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 17-07-2018
Sala: 17, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1504/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Szczygieł
Data: 17-07-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1452/18
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko