Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-06-2019
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1304/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 18-06-2019
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 364/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 18-06-2019
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1735/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Kołodziej
Data: 18-06-2019
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 724/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Nawrot
Data: 18-06-2019
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 23/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 18-06-2019
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1/17
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko
Data: 18-06-2019
Sala: 116, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 128/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mariusz Chmal
Data: 18-06-2019
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 327/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Nawrot
Data: 18-06-2019
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 493/18
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 18-06-2019
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III Nsm 199/19
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Nawrot