Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

 
16.03.2020

Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu

w sprawie podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (aktualny pozostaje § 2)