Rodzina 500+

AKTUALNE ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SARS-COV-2

 
24.03.2020

zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 25 marca 2020r.

zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 25 marca 2020r.

 
23.03.2020

Zarządzenie nr 23/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu

w sprawie procedury postępowania z osobą przebywającą w budynku sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenie koronawirusem

 
20.03.2020

Zarządzenie nr 21/2020 Prezesa Sądu

w sprawie odwołania wokand w okresie od 01 do 30 kwietnia 2020r.

 
17.03.2020

Komunikat Prezesa Sądu

w sprawie zmiany sposobu przyjmowania interesantów przez kuratorów

 
16.03.2020

Zarządzenie nr 17/2020 Prezesa Sądu

w sprawie  zmian organizacyjnych pracy sądu mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

 
16.03.2020

Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Sądu

w sprawie odwołania wokand w okresie od 13 do 31 marca 2020r.