Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 09-03-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 13:10
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 838/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 09-03-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 13:30
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2063/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 09-03-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 13:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 722/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert