Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:00
odroczona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 211/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:25
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 512/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 11:30
odroczona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1432/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 12:30
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1442/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 12:50
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 743/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1351/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 13:30
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1271/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 13:45
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1381/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 14:00
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 260/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 08-12-2017
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 14:15
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 772/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert