Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-01-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 488/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 19-01-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:50
zakończona
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 411/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 19-01-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1321/16
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 19-01-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 607/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 19-01-2018
Sala: 117, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: III Wydział Rodzinny
Sygnatura sprawy: III RC 323/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 19-01-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:10
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1958/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 19-01-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1160/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 19-01-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 584/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 19-01-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:40
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1488/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 19-01-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:47
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 622/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert