Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-04-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 129/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 20-04-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 117/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-04-2018
Sala: 24, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 2136/11
Skład orzekający: Przewodniczący Szymon Hołówko
Data: 20-04-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1308/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-04-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 33/18
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 20-04-2018
Sala: 23, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1318/15
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Budźko
Data: 20-04-2018
Sala: 118, ul. Spokojna 20
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 186/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Sudnik
Data: 20-04-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2161/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert
Data: 20-04-2018
Sala: 22, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 552/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Wyszyńska-Gillet
Data: 20-04-2018
Sala: 120, ul. Spokojna 20
Godzina: 10:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2262/17
Skład orzekający: Przewodniczący Włodzimierz Dyzert